Klachtenprocedure van Genneper Parken Tennis

Als lid van de vereniging kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over hoe je behandeld wordt of werd, over het gedrag of handelen van een ander persoon of ontevreden bent over hoe “de dingen” gaan. Uiteraard probeer je er dan eerst onderling uit te komen. Als dat niet lukt, dan kun je een klacht indienen. 

Gaat je klacht over grensoverschrijdend gedrag en wil je daar eerst met iemand over praten voordat je een klacht indient, dan kun je terecht bij een van de vertrouwenscontactpersonen (VCP’ers). Zij helpen je dan om de juiste weg te vinden of de stap te zetten. Op de website van de vereniging kun je zien hoe je met hen in contact kunt komen.  

Daar waar het gaat om andere gebeurtenissen en gedragingen die niet onder grensoverschrijdend gedrag gaan, kun je terecht bij een van de bestuursleden. Op de website van de vereniging kun je zien wie de bestuursleden zijn en hoe je met hen in contact kunt komen. 

Klachtenreglement (bij niet-grensoverschrijdend gedrag)  

  1. Het indienen van een klacht kan alleen per email, gericht aan een van de bestuursleden, onder vermelding van je naam, adres en telefoonnummer. Daarbij wordt vermeld waar de klacht over gaat en wie bij de klacht betrokken zijn.
  2. Na indienen van de klacht, ontvang je per omgaande van het bestuurslid een bevestiging van het  indienen.
  3. Een klacht zal niet behandeld worden als de gebeurtenis langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden of als niet alle benodigde gegevens bekend zijn. In dat laatste geval zal je worden gevraagd om de benodigde gegevens alsnog binnen twee weken aan te leveren.
  4. In overleg met de indiener van de klacht zal het bestuurslid een of meerdere andere personen vragen om een klachtencommissie te vormen die de klacht zal gaan behandelen.
  5. In overleg met de indiener van de klacht kunnen klachten van meerdere personen worden samengevoegd als de klachten over (nagenoeg) hetzelfde gaan.
  6. Een klachtencommissie is niet verplicht om navolging te geven aan de klacht als het belang van de indiener of de inhoudelijke zwaarte van de klacht onvoldoende is.
  7. Na behandeling van de klacht stuurt de klachtencommissie binnen vier weken, schriftelijk en met redenen omkleed, een beslissing op de behandeling van de klacht.
  8. De klachtencommissie maakt van de klachtbehandeling een verslag; dit verslag is niet openbaar. De geanonimiseerde klachtbehandeling wordt wel met het verenigingsbestuur besproken. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 211 1428

Adres

Theo Koomenlaan 11
5644HZ Eindhoven

KVK-nummer

59692464