LIDMAATSCHAP

Naast betaling van de contributie wordt elk lid dat in het betreffende jaar 18 of ouder wordt, geacht een vrijwilligerstaak, veeg- of bardienst van 9 uur uit te voeren. Ook van alle nieuwe leden verwachten wij dat zij naar rato een bijdrage leveren in het eerste kalenderjaar van hun lidmaatschap.
Dit betekent het volgende :
Lid geworden in Q1 : 9 uur
Lid geworden in Q2 : 6 uur
Lid geworden in Q3 : 3 uur
Lid geworden in Q4 : 0 uur

Leden die in het lopende kalenderjaar 75 jaar of ouder worden en leden van verdienste zijn vrijgesteld, maar mogen uiteraard een bijdrage leveren wanneer zij dit willen. Slapende leden zijn vrijgesteld gedurende de periode dat zij ‘slapen'. De vrijwilligerstaken kunnen ook afgekocht worden. Dit kost € 11,00 per uur en kan alleen als blok van 3 uur worden afgekocht. Op 1 november worden de taakuren die niet zijn ingeroosterd automatisch geïnd door de penningmeester.   

Contributie Senioren 2024:   

Ingaande vanaf het jaar waarin een lid 18 jaar (of ouder) wordt

 • Volledig lidmaatschap : € 145,00
 • Dag leden* : € 90,00 (speelrecht van maandag t/m zondag tot 18:00 uur)
 • Studenten** : € 90,00
 • Slapende leden***  : € 35,00 (mits aangemeld vóór 1 april)
 • Entreegeld : € 27,50  

Ingang lidmaatschap na 1 april 2024  

 • Volledig lidmaatschap, aanmelding in : 
  2e kwartaal : € 113,00, 3e kwartaal : € 65,00, 4e kwartaal : € 16,00. 
 • Dag leden * , aanmelding in :
  2e kwartaal : € 71,00, 3e kwartaal : € 40,00, 4e kwartaal : € 11,00. 
 • Studenten ** , aanmelding in : 2e kwartaal : € 71,00, 3e kwartaal : € 40,00, 4e kwartaal : € 11,00.
 • Entreegeld: € 27,50

* Dagleden mogen zich niet inschrijven voor: door de weekse avond-, zaterdag- of zondag competities, noch als invaller hieraan meedoen. 

** Indien een lid voor studentenlidmaatschap in aanmerking komt graag een kopie van het inschrijfbewijs met naam en huidig studiejaar sturen naar [email protected]   Het lid is zelf verantwoordelijk om dit gedurende ieder studiejaar opnieuw te doen.

*** Alleen bestaande leden die al een jaar of langer lid zijn kunnen zich als slapend lid aanmelden. Dit kan maar 1x per jaar en hernieuwde aanmelding kan pas weer vanaf 1 januari van het opvolgende jaar. Bij aanmelding voor een slapend lidmaatschap krijgt men enkel gedeeltelijke restitutie van je contributie indien aangemeld vóór 1 april van een lopend jaar. Met een slapend lidmaatschap vervalt het speelrecht en de dienstenverplichting voor de resterende maanden van het jaar, naar rato: zie ook 'Afmelden'.   Aanmelden voor slapend lidmaatschap via [email protected]      

Contributie Junioren 2024:   

 • Geldig tot en met het laatste volledige jaar dat een lid 17 is
 • Contributie: € 80,00
 • Geen Entreegeld 

Ingang lidmaatschap na 1 april 2024 

 •  Contributie, aanmelding in :
  2e kwartaal : € 60,00, 3e kwartaal : € 34,00, 4e kwartaal : € 9,00 
 • Geen Entreegeld
 • Ook met een kleine portemonnee sport uw kind mee! Zie het stukje hieronder:

Ook met een kleine portemonnee sport uw kind mee!
Wilt uw kind graag sporten, maar u heeft moeite met het betalen van het contributiebedrag of sportkleding? Neem dan contact op met het Jeugdfonds Sport. Zij kunnen u helpen tot uw kind 18 jaar is.  

Hoe werkt het?
Neem contact op met het Jeugdfonds Sport via: [email protected]  of 040-213 1141. Geef de naam en leeftijd van uw kind/kinderen door en om welke sportvereniging het gaat. Vergeet niet uw contactgegevens te geven. Jeugdfonds Sport neemt contact met u op voor een afspraak bij u thuis. Uw wensen en situatie worden dan besproken en ook wat de eventuele vervolgstappen zijn. Samen wordt een aanvraagformulier ingediend. Wanneer deze aanvraag goedgekeurd is, kunt u zelf uw kind aanmelden bij de sportclub. Het Jeugdfonds Sport betaalt de contributie direct aan de sportclub en/of de sportwinkel. Jeugdfonds Sport werkt samen met het Jeugdfonds Cultuur en Stichting Leergeld. 

AANMELDEN Lidmaatschap: Zie rechtsboven in beeld het vakje: Lid Worden. Klik hierop en vul al je gegevens in.  

AFMELDEN Lidmaatschap:
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij u uw lidmaatschap op tijd opzegt. Uw verplichtingen als vrijwilliger gelden tot de datum waarop het lidmaatschap eindigt. Belangrijk !! Hou er bij het beëindigen van een juniorlidmaatschap/tennisles ook rekening mee dat zowel bij de tennisschool BMT als de vereniging Genneper Parken Tennis dient te worden opgezegd.

Als u uw lidmaatschap bij Genneper Parken Tennis wilt opzeggen, dan moet u dat schriftelijk doen bij de ledenadministratie, via een e-mail met uw naam, KNLTB-nummer en de gewenste toekomstige opzegdatum aan:  [email protected]    U ontvangt dan z.s.m een bevestiging. 

 • U kunt uw lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar kosteloos opzeggen als u dit uiterlijk 31 december doet. Mede vanwege aangegane verplichtingen bij de KNLTB moeten we contributie in rekening brengen bij opzeggingen tijdens het lopende kalenderjaar:
 • Opzeggen tussen 1 januari en 1 april resulteert in een rekening van €45,00  voor een senior- en daglid en €27,50  voor een juniorlid.
 • Opzeggers na 1 april moeten de volledige contributie van dat jaar betalen.  
 • Opzeggers moeten niet voldane diensten alsnog betalen naar rato. Dit geldt ook voor leden die gedurende het jaar hun lidmaatschap omzetten in een slapend lidmaatschap:
  • Afmelden in Q1: 0 uur
  • Afmelden in Q2: 3 uur
  • Afmelden in Q3: 6 uur
  • Afmelden in Q4: 9 uur 

AANLEVEREN Digitale pasfoto:
Leden kunnen vanuit de mobiele App, of de “mijn club” omgeving van de website zelf een profielfoto uploaden. Zodra de ledenadministrateur de foto goedkeurt wordt de nieuwe pasfoto automatisch aangepast op het profiel van het betreffende lid. 

Let op: de foto dient altijd een duidelijke pasfoto te zijn die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn
 • De foto dient recht van voren, tegen een lichte achtergrond genomen te zijn
 • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn
 • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen.
 • Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn.
 • De foto moet in het bestandstype JPG zijn, staand en tenminste 300x400 pixels groot, groter is geen probleem.  

Digitale pasfoto’s kunt u eventueel ook sturen naar: [email protected]  

Gezinskorting:
Genneper Parken Tennis heeft er voor gekozen om geld te steken in het “Alles in 1 pakket” voor de jeugdleden t/m 12 jaar en dus de gezinskorting te schrappen.

KNLTB Ledenpas:
Na uw inschrijving, inclusief pasfoto, de betaling van uw lidmaatschap en uw deelname aan de introductiebijeenkomst ontvangt u de KNLTB-ledenpas.
Daarmee heeft u toegang tot het park en kunt u in (een deel van) het clubhuis, wanneer de bar niet geopend is.

Bovendien kunt u onder meer met de pas op het elektronisch afhangbord in de entreehal kijken welke banen beschikbaar zijn en vervolgens een baan afhangen. U kunt ook via de mobiele App een baan afhangen. 

Filmpje over het gebruik van de ledenpas vind je op door op onderstaande link te klikken: Bekijk filmpje: gebruik ledenpas  

PS. In 2024 wordt de KNLTB ledenpas niet meer uitgegeven. U ontvangt uw ledenpas dan digitaal in uw smartphone. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 211 1428

Adres

Theo Koomenlaan 11
5644HZ Eindhoven

KVK-nummer

59692464